SNM - Hudobné múzeum - 3
All panoramas Object description
Choosed panorama
Voting:      

Info

Kaštieľ Dolná Krupá (po prestavbách v 18. a 19. storočí) je so zachovaným historickým parkom a jazerom príkladom vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku. Rod Brunsvikovcov - vlastník panstva od 17. storočia – sa neskôr spojil s rodom Chotekovcov a od polovice 20. storočia je areál spolu s ďalšími objektami (rokokový pavilón, budova pôvodnej oranžérie) a pozostatkami záhradnej architektúry (umelá jaskyňa) vo vlastníctve štátu. Tradícia spája kaštieľ s menom hudobného skladateľa Ludwiga van Beethovena, vzhľadom na jeho kontakty s rodinou Brunsvikovcov a v súčasnosti túto historickú pamiatku spravuje SNM – Hudobné múzeum, ktoré v kaštieli organizuje výstavy, koncertné, vzdelávacie a iné spoločenské podujatia.
SNM – Hudobné múzeum sídli v Bratislave, v Brämerovej kúrii, Žižkova ulica č. 18 (vchod do múzea je zo Žižkovej ulice č. 16), kde je sústredená administratíva, múzejná prezentácia a pedagogika a pracovne kurátorov a dokumentátorov, zabezpečujúcich všetky odborné múzejné činnosti.


Virtual catalog panoramas

Basic data
Adress:
Kaštieľ Dolná Krupá
Hlavná 592/109
919 65 Dolná Krupá


Phone: +421 33 24 531 31

Web: www.snm.sk/...

E-mail: alena.kratka@snm.sk

GPS: 48.4832, 17.54649
Optimalized for
resolution 1000 pixels
and internet browsers: