Bojnice - 3
All panoramas Object description
Choosed panorama
Voting:      

Info

Bojnice patria medzi lokality s najstarším paleolitickým osídlením na Slovensku. Podľa súčasného stavu poznania sa prví ľudia v meste usadili už v rissko – würmskej medziľadovej dobe (asi pred 100 000 rokmi) na mieste dnešného zámku.
Dejiny mesta sú spojené s Bojnickým hradom. Už v prvej písomnej zmienke o Bojniciach, v listine zoborského opátstva z roku 1113, sa spomína bojnické podhradie „de suburbanis Baimoz...“, čím sa hrad stal najstaršou historicky doloženou stavebnou pamiatkou Bojníc. Opevnené hradisko stálo v roku 1113 a o kamennom hrade sú údaje z roku 1302.


Virtual catalog panoramas

Basic data
Adress:
Mestský úrad Bojnice
Sládkovičova 1
972 01 Bojnice


Phone: +42146 543 03 34

Web: www.bojnice.sk

E-mail: urad@bojnice.sk

GPS: 48.780717, 18.584272
Optimalized for
resolution 1000 pixels
and internet browsers: