Slávnosti a tradície, expozícia Gazdovského dvora - Exteriér 2
All panoramas Object description
Choosed panorama
Voting:      
Exteriér 1 Exteriér 2 Interiér 1 Interiér 10 (maštal)
Interiér 10 (stodola) Interiér 2 Interiér 3 Interiér 4
Interiér 5 Interiér 6 Interiér 7 Interiér 8
Interiér 9 Slávnosti a tradície ... Slávnosti a tradície ... Slávnosti a tradície ...
Slávnosti a tradície ... Slávnosti a tradície ... Slávnosti a tradície ...
Virtual catalog panoramas

Basic data
Adress:
Mesto Myjava
Turá Luka
pri evanjelickom kostole


Phone: +421 907 202 126

Web: www.myjava.sk

E-mail: sekretariat1@myjava.sk

GPS: 48.757886, 17.567654
Optimalized for
resolution 1000 pixels
and internet browsers: