Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne - Všeobecná študovňa v hlavnej budove
All panoramas Object description
Choosed panorama
Voting:      

Info

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia s pôsobnosťou v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Plní funkciu mestskej verejnej knižnice pre mesto Trenčín a zároveň funkciu regionálnej knižnice pre územné celky okresov Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja knižnica koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice, zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti, zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému. Zriaďovateľom knižnice je Trenčiansky samosprávny kraj.

Virtual catalog panoramas

Basic data
Adress:
Námestie SNP 2
Trenčín 911 82


Phone: +421 32 / 743 42 67

Web: www.vkmr.sk

E-mail: vkmr@vkmr.sk

GPS: 48.896751, 18.045929
Optimalized for
resolution 1000 pixels
and internet browsers: