SNM - Dom Kálmána Mikszátha - Interiér 1
All panoramas Object description

Info

Sedliacky dom zámožného gazdu z prvej polovice 19. storočia. Mikszáthova rodina sa usadila v Sklabinej v roku 1843. J. Mikszáth si tu prenajal krčmu a mäsiarstvo. Keď sa nájmu zbavil, začal hospodáriť. Jeho majetok bol odhadnutý na 100 jutier. Do domu, kde sa nachádza Pamätný dom K. Mikszátha, sa rodina nasťahovala v roku 1852. K. Mikszáth tu strávil detstvo a sem sa vracal počas štúdií v Rimavskej Sobote a Banskej Štiavnici. Je to pomerne rozsiahly dom s niekoľkými obytnými a hospodárskymi miestnosťami. Dom zostal vo vlastníctve príbuzných rodiny Mikszáth. Nachádzala sa tu aj pošta. V druhej polovici 20. storočia bol dom obnovený. V troch miestnostiach bola otvorená pamätná výstava spisovateľa. Pamätný dom spisovateľa bol otvorený r. 1978.

Virtual catalog panoramas

Basic data
Adress:
991 05 Sklabiná 188

Phone: +42147 / 488 61 13

Web: www.snm.sk/...

E-mail: mkms@snm.sk

GPS: 48.15713624723798, 19.35788333415985
Optimalized for
resolution 1000 pixels
and internet browsers: