SNM - Múzeum rusínskej kultúry - 2
All panoramas Object description
Choosed panorama
Voting:      

Info

Najmladšie múzeum na Slovensku, vzniklo 1. januára 2007, má celoštátnu pôsobnosť. Toto dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické pracovisko je zamerané na dejiny a kultúru rusínskeho etnika na Slovensku. Poslaním špecializovaného múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladajú vývin materiálnej a duchovnej kultúry Rusínov v Slovenskej republike a vo svete.

Virtual catalog panoramas

Basic data
Adress:
Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 10
P.O.BOX 91
080 01 Prešov


Phone: +42151 / 77 31 526

Web: www.snm.sk/...

E-mail: muzeum.rkpo@gmail.com

GPS: 48.989469, 21.247172
Optimalized for
resolution 1000 pixels
and internet browsers: