SNM - Múzeum židovskej kultúry (Expozícia judaík) - 2
All panoramas Object description
Choosed panorama
Voting:      

Info

Expozícia judaík zo zbierky Ing. Eugena Bárkánya

V Šarišskej oblasti cechy bránili Židom usadiť sa v mestách. Pobyt v Prešove mali Židia obmedzený denne od 6. do 18. hodiny. Iba počas jarmočných trhov mohli bývať v meste nepretržite niekoľko dní. Koncom 18. storočia sa podarilo poľskému Židovi Markusovi Holländerovi usadiť v meste. Roku 1820 nadobudol občianske právo. Za to dal na Hlavnej ulici v Prešove postaviť fontánu so sochou Neptúna. V tej dobe sa židovské náboženské obce v okolí Prešova spojili a vytvorili jednu obec so sídlom v meste. Roku 1830 už bolo v Prešove 10-12 židovských rodín. Týmto rokom sa datuje aj začiatok židovského náboženského života v meste. Prvým predsedom židovskej náboženskej obce sa stal syn Markusa Holländera, Leo. Zároveň bol aj predsedom židovského kongresu v Budapešti a uhorská vláda ho navrhla ako prvého židovského zástupcu do uhorskej hornej snemovne.


Virtual catalog panoramas

Basic data
Adress:
SNM - Múzeum židovskej kultúry
Expozícia judaík v Malej synagóge
Švermova 32
080 01 Prešov


Phone: +42151 / 77 31 638

Web: www.snm.sk/...

E-mail:

GPS: ,
Optimalized for
resolution 1000 pixels
and internet browsers: