SNM - Múzeum Martina Benku - 2
All panoramas Object description
Choosed panorama
Voting:      

Info

Expozícia predstavuje autentické prostredie a výtvarné dielo významného, všestranne orientovaného umelca, hlavne maliara a ilustrátora - národného umelca Martina Benku. Interiéry múzea - pracovňa, ateliér a spálňa - sú v zmysle poslednej vôle majstra Benku zachované v autentickej podobe Pracovňa hostievala úzky okruh umelcových priateľov. Tu sa Benka v posledných rokoch života zdržoval najviac, hlavne za písacím stolom, kde pokračoval v písaní pamätí a vybavoval početnú korešpondenciu. Vznikala tu tiež drobná úžitková, či voľná tvorba (knižné ilustrácie, ex librisy, návrhy na známky). Osobná knižnica umelca, ako i voľne vystavené artefakty svedčia o mnohostrannosti Benkových záujmov. Ateliér nesie najvýraznejšie pečať Benkovej osobnosti. Okrem umelcových obľúbených výtvarných diel tu zaujmú predmety súvisiace s jeho osobnými záujmami. Tradičné ľudové umenie - keramiku, maľby pod sklom, pastiersky riad, hudobné nástroje a tradičný ľudový odev - úprimne obdivoval, po dlhé roky zhromažďoval a výrazne sa ním inšpiroval aj v maliarskej tvorbe. Súčasťou ateliéru sú i Benkove pokusy sochárskych prác.

Virtual catalog panoramas

Basic data
Adress:
Múzeum Martina Benku
Kuzmányho ul. č. 34
036 01 Martin


Phone: +421 43 413 13 90

Web: www.snm.sk/...

E-mail: snm-em@stonline.sk

GPS: 49.06775, 18.91862
Optimalized for
resolution 1000 pixels
and internet browsers: