SNM - Múzeum Karola Plicku - 2
All panoramas Object description
Choosed panorama
Voting:      

Info

Expozícia podáva ucelený prehľad o živote a diele umeleckého fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga Karola Plicku (1984 - 1987) s osobitým zreteľom na jeho zobrazenie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, ktoré je po mnohých stránkach unikátnym záznamom dnes už väčšinou zaniknutých hodnôt. Expozícia múzea je rozdelená na päť hlavných častí. V prvej, vstupnej časti, máme možnosť zhliadnuť chronologický prehľad umelcovho života, jeho osobné pamiatky, ale i naznačený interiér, v ktorom majster prežil posledné roky svojho života. Zostávajúce celky sú venované mnohostrannej a rozsiahlej práci Karola Plicka. Tvoria ich cykly Panenská príroda, Pastorále a Slovenská dedina. Rozsiahlejší priestor sústreďuje témy Ťažký chlieb, Materstvo a Slovenská radosť - obraz hier detí a mládeže. Záverečnú časť expozície tvorí výber Plickovej neskorej tvorby, kde sú zaradené snímky historickej a novodobej architektúry. Expozícia múzea je doplnená o jeho filmové a zvukové záznamy, dobové technické vybavenie, jej súčasťou je i majstrova korešpondencia, rôzne ocenenia, medaily a pod.

Virtual catalog panoramas

Basic data
Adress:
Múzeum Karola Plicku
Prónayovská kúria
038 15 Blatnica


Phone: +421 43 494 81 42

Web: www.snm.sk/...

E-mail: ferklova@snm.sk

GPS: 48.93855, 18.92876
Optimalized for
resolution 1000 pixels
and internet browsers: